PROGRAM PROJEKTA:

Interreg – IPA CBC,

Croatia - Bosnia and Hercegovina - Montenegro

 

NAZIV PROJEKTA:

PALL NET: improving accessibility and availability

of health and social services for vulnerable groups

 

KRATAK OPIS PROJEKTA: Glavni cilj projekta jeste

podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i

socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim

i osobama s invaliditetom kroz razvoj palijativne skrbi

i socijalnih usluga.

Projekt se temelji na integriranome modelu skrbi,

odnosno međusektorskoj suradnji koja potiče

sveobuhvatnu intervenciju i zbrinjavanje

najosjetljivijih skupina u društvu.

 

PROJEKTNI PRIJEDLOG IMA NAMJERU:

a) razviti zdravstvene i socijalne pristupačne i

kvalitetne usluge (2 mobilna tima za palijativnu skrb, opremljen bolnički odjel palijativne njege,       te 1 mobilni tim za njegu osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih)

b) osigurati profesionalnu edukaciju (za 60 zdravstvenih i socijalnih radnika) u svrhu podizanja kvalitete

u pružanju usluga;

c) razviti mrežu prekogranične suradnje kako bi se uvele inovativne usluge, te razmijenila iskustva i znanja;

d) razviti među-institucijsku suradnju županijskih zdravstvenih ustanova; e) unaprijediti među-sektorsku suradnju u svrhu razvoja usluga i razvojne strategije.

 

NOSITELJ PROJEKTA: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

 

PARTNERI U PROJEKTU: Dom zdravlja Vinkovci, Dom zdravlja Županja, Kantonalna bolnica „Dr. IrfanLjubljankić“ Bihać i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: € 776.971,25

 

UKUPNO TRAJANJE: 20 mjeseci